Kiła wrodzona i zakażenie kiłą


Gdy kobieta chora na kiłę nie leczy się, choroba może przenosić się na potomstwo, które może urodzić się z kiłą wodzoną tj. nabytą w łonie matki.

Kiła wrodzona i zakażenie kiłą

Gdy kobieta chora na kiłę nie leczy się, choroba może przenosić się na potomstwo, które może urodzić się z kiłą wodzoną tj. nabytą w łonie matki. Chodzi tu o zakażenie dziecka przed urodzeniem, a nie o dziedziczenie choroby, gdyż kiła ani jej następstwa nie są dziedziczone.

U dzieci z kiłą wrodzoną wady chorobowe mogę występować już w momencie urodzenia, albo też mogą pojawiać się po kilku tygodniach lub miesiącach życia, jako kiła wrodzona wczesna. Często zaraz po urodzeniu dziecko nie wykazuje żadnych cech chorobowych, pojawiają się one dopiero po kilku lub kilkunastu latach jako kiła wrodzona późna.

Wielkie znaczenie mam zatem dwukrotne badanie serologiczne krwi matki w okresie trwania ciąży. Wykrycie zakażenia, o którym kobieta mogła nie wiedzieć i leczenie zapobiega kile wrodzonej u dziecka.

Po rozpoczęciu regularnego leczenia zakaźność kiłą szybko się zmniejsza. Najbardziej zaraźliwa jest kiła wczesna i prawdopodobieństwo zakażenia przez stosunek z osobą chorą jest wówczas bardzo duże. Natomiast po upływie 2 lat od zakażenia, zakaźność bardzo się zmniejsza.

Tym tłumaczy się obserwowane niejednokrotnie zjawisko, że u jednego z małżonków stwierdza się kiłę, a drugie mimo wieloletniego współżycia jest zdrowe.